LIVE

რა არის და როგორ მუშაობს SEO?

03 აპრ 202417:36
3 წუთის საკითხავი
clock clock 1266
რა არის და როგორ მუშაობს SEO?
SEO (Search Engine Optimization) ციფრული მარკეტინგის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომლის მიზანი საძიებო სისტემებში ვებსაიტის ხილვადობის გაზრდაა. დღეს, როცა ჩვენი ცხოვრება ეტაპობრივად, მაგრამ სწრაფად გადადის ციფრულ სამყაროში, ბიზნესების წარმატება დიდწილად სწორედ ციფრულ არხებზეა დამოკიდებული. ამ სტატიაში დაწვრილებით მოგიყვებით, ზუსტად რა არის SEO და როგორ ეხმარება ის ბიზნესებს წარმატების მიღწევაში. 
 
როგორ მუშაობს SEO?
 
SEO ბიზნესებს მომხმარებლის ორგანული ტრეფიკის გაზრდაში ეხმარება, რაც საძიებო სისტემებში მაღალი პოზიციების დაკავებით ხერხდება. შეიძლება ითქვას, მთავარი მახასიათებელიც სწორედ ესაა: მომხმარებელმა ბუნებრივად აღმოაჩინოს კონკრეტული ვებსაიტი გუგლში ან სხვა საძიებო სისტემებში სასურველი პროდუქტის ძიებისას. პროდუქტის ძიების პროცესში მომხმარებლის მიერ გამოყენებულ სიტყვებსა და მათ კომბინაციებს SEO სპეციალისტები საკვანძო სიტყვებს, ანუ keyword-ებს უწოდებენ. 
 
SEO კამპანიის განმავლობაში სპეციალისტები სამოქმედო გეგმას შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით ადგენენ: 
 
● საძიებო სისტემების მუშაობის პრინციპი
● საძიებო სისტემების ქცევის განმაპირობებელი ალგორითმები
● საკვანძო სიტყვები, რომლებსაც მომხმარებელი ძიებისას იყენებს
● კონკრეტული სამიზნე აუდიტორიისთვის შესაბამისი საძიებო სისტემა
 
SEO-ს მიმართულებები
 
სრულყოფილი SEO კამპანია რამდენიმე მიმართულებისგან შედგება:
 
On-page SEO: SEO-ს ამ მიმართულების სპეციალისტი ვებსაიტის ოპტიმიზაციაზე კონცენტრირდება და ცდილობს საიტი მოარგოს როგორც საძიებო სისტემის, ისე მომხმარელის საჭიროებებსა და კრიტერიუმებს.
 
Off-page SEO: თუ on-page მიმართულებას უშუალოდ ბიზნესის ვებსაიტის გამართვა ევალება, off-page სპეციალისტები საძიებო სისტემებში დამოუკიდებელი პლატფორმების საშუალებით ვებსაიტის რეპუტაციის გაზრდას ისახავენ მიზნად.
 
ტექნიკური SEO: საწყის ეტაპზე სპეციალისტი აფასებს ვებსაიტის ტექნიკურ მდგომარეობას მოცემულ მომენტში აუდიტის საშუალებით და გამოკვეთს იმ ასპექტებს, რომლებიც კამპანიის განმავლობაში უნდა გამოსწორდეს და გაუმჯობესდეს. 
 
SEO კონტენტი: ტექსტური კონტენტი SEO-ს უმნიშვნელოვანესი ნაწილია როგორც საძიებო სისტემების, ისე მომხმარებლებისთვის. კონტენტის საშუალებით მომხმარებელს სასარგებლო ინფორმაცია მიეწოდება და, ამავდროულად, SEO-ს პრინციპების დაცვით შექმნილი სხვადასხვა ტიპის ტექსტი საძიებო სისტემების მაღალი პოზიციების დაკავებას უწყობს ხელს.
 
SEO-ს მნიშვნელობა ბიზნესებისთვის
 
SEO ბიზნესებს მომხმარებელთა ბუნებრივი ნაკადის მოზიდვაში ეხმარება. განსხვავებით ფასიანი რეკლამებისა, რომლებიც იმავე მიზანს ემსახურება, რასაც SEO, ეს უკანასკნელი პროცესის უწყვეტობას უზრუნველყოფს. ეს ნიშნავს, რომ კამპანიის შედეგები არა ერთჯერადი, არამედ განგრძობითია. ამის გამოა, რომ დღეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კომპანიების დიდი ნაწილი ინდივიდუალური SEO სპეციალისტებისა და SEO სააგენტოების დაქირავებაზეა გადასული, ნაწილი კი არსებული მარკეტერებისთვის SEO-ს მიმართულებით ატრენინგებს. 
 
საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია დღეს ციფრული მარკეტინგის ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ინდუსტრიად მიიჩნევა და SEO-ს სწავლის მსურველიც ბევრია.