მისამართი: 45 ვაჟა ფშაველას გამზ.
                      თბილისი, საქართველო
ტელეფნი:   032 2500222
ელ.ფოსტა:  business@formula.ge